Termeni de serviciu

Acesta este un contract între dvs. şi fiecare dintre sponsorii Sitemaps.org: Google, Inc., Yahoo, Inc. şi Microsoft Corporation (care vor fi denumite colectiv în acest acord drept „Sponsorii” sau „noi”). Utilizând site-ul Web Sitemaps.org („Site-ul Web”), sunteţi de acord să respectaţi următorii termeni şi condiţii ("Termeni de utilizare").

Acoperirea termenilor de utilizare a serviciilor; Licenţa

Aceşti Termeni de Serviciu guvernează utilizarea dvs. a site-ului de Web. Drepturile de Autor ale sponsorilor în specificaţia de protocol a sitemap-ului, aşa cum este publicat pe site-ul de Web („Specificaţia”), sunt licenţiate pentru dvs. sub Creative Commons Attribution-ShareAlike License (versiunea 2.5). Altele decât drepturile de autor în această Specificaţie, niciun drept intelectual de proprietate de orice fel nu e asigurat sau ar putea să apară sub aceşti Termeni de Serviciu sau prin utilizarea dvs. de Sitemap-uri, fie ele exprimate, implicite sau altfel.

Modificări în Site Web şi Termeni şi Condiţii; Modificare a Specificaţiilor

Putem modifica sau închide site-ul Web, pentru orice motiv şi fără notificare. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a modifica uneori aceşti Termeni de utilizare fără notificare şi sunteţi de acord în mod expres să vă supuneţi/respectaţi acestor modificări atunci când acestea sunt postate pe site Web. În pofida celor menţionate anterior, sponsorii sunt de acord că nicio schimbare pe care o facem la aceşti Termeni şi condiţii nu va termina sau modifica licenţa acordată conform paragrafului 1 de mai sus, privitor la orice utilizare sau implementare a Specificaţiilor care a avut loc anterior datei la care a fost publicată schimbarea. Reexaminaţi din când în când Termenii de utilizare pentru a afla din timp de orice modificări.

Sponsorii îşi rezervă dreptul, în orice moment, cu sau fără să vă notifice, să facă modificări ale protocolului Sitemaps şi/sau ale Specificaţiei, inclusiv, fără limitări, să facă modificări al căror rezultat va fi că fişierele dvs. sitemap existente vor deveni incompatibile cu protocolul revizuit.  Sponsorii nu vor avea nicio răspundere faţă de dvs. pentru orice astfel de modificări. Fiecare Sponsor îşi rezervă dreptul să utilizeze sau să nu utilizeze protocolul Sitemaps integral sau parţial, pentru oricare din sau pentru toate produsele sau serviciile sale, şi niciun Sponsor nu este obligat să indexeze, să citească sau să utilizeze în alt mod orice sitemap publicat de dvs. Fără să se limiteze la generalitatea de mai sus, fiecare Sponsor îşi rezervă dreptul să întrerupă în orice moment utilizarea protocolului Sitemaps pentru oricare din sau pentru toate produsele sau serviciile sale.

Renunţarea la Garanţii

Sponsorii nu recunosc nicio responsabilitate sau răspundere privind exactitatea conţinutului, gradul de completare, autenticitatea, operabilitatea sau disponibilitatea informaţiilor sau materialelor afişate pe site Web. Sponsorii nu recunosc nicio responsabilitate privind pagubele rezultate din utilizarea Specificaţiilor sau descărcarea şi accesarea oricăror informaţii sau materiale de pe Internet prin intermediul site-ului Web.

SITE-UL WEB, SPECIFICAŢIILE ŞI TOATE MATERIALELE, INFORMAŢIILE ŞI SERVICIILE INCLUSE ÎN SITE-UL WEB SUNT FURNIZATE "CA ATARE," FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. SPONSORII ŞI CEI CARE ACORDĂ LICENŢELE NU RECUNOSC ÎN MOD EXPRES, ÎN DEPLINA MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, NICIO GARANŢIE EXPLICITĂ, IMPLICITĂ ŞI OFICIALĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE, POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR PROPRIETARE. SPONSORII ŞI CEI CARE ACORDĂ LICENŢELE NU RECUNOSC NICIO GARANŢIE PRIVIND SECURITATEA, TEMEINICIA, OPORTUNITATEA ŞI PERFORMANŢA SITE-ULUI WEB. SPONSORII ŞI CEI CARE ACORDĂ LICENŢELE NU RECUNOSC NICIO GARANŢIE PRIVIND NICIO INFORMAŢIE SAU SFAT PRIMITE PRIN ORICARE DINTRE LINK-URILE FURNIZATE ÎN SITE-UL WEB.

ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ DESCĂRCAŢI SAU OBŢINEŢI MATERIALE SAU DATE PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB LA ALEGEREA ŞI PE RISCUL DVS. ŞI CĂ VEŢI FI SINGURUL RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE PAGUBE ADUSE SISTEMULUI COMPUTERULUI DVS. SAU PENTRU PIERDEREA DE DATE REZULTATĂ DIN DESCĂRCAREA ACESTOR MATERIALE SAU DATE.

Limită de Încredere

ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ SPONSORII SAU REPREZENTANŢII LOR NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE NICIUN UTILIZATOR PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ SAU GREŞITĂ DE CĂTRE UTILIZATORUL RESPECTIV A SITE-ULUI WEB, PENTRU BAZAREA PE SITE SAU PENTRU SPECIFICAŢIA REZULTATĂ DIN ORICE PLÂNGERE LEGATĂ DE ACEST ACORD SAU DE SUBIECTUL TRATAT DE ACESTA. ACESTE LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII VOR FI APLICATE PENTRU A PREVENI RECUPERAREA PAGUBELOR DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, DERIVATE, SPECIALE, EXEMPLARE ŞI PUNITIVE INDIFERENT DACĂ REVENDICAREA SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT, CULPĂ (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU ALTELE (CHIAR DACĂ SPONSORII ŞI/SAU REPREZENTANŢII LOR AU FOST INFORMAŢI DESPRE POSIBILITATEA SURVENIRII ACESTOR PAGUBE). ACESTE LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII SE VOR APLICA INDIFERENT DACĂ PAGUBELE REZULTĂ DIN UTILIZAREA CORECTĂ SAU GREŞITĂ A SITE-ULUI WEB, DIN BAZAREA PE SITE-UL WEB, DIN INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB SAU DIN ÎNTRERUPEREA, SUSPENDAREA SAU TERMINAREA SITE-ULUI WEB (SE INCLUD PAGUBELE INDUSE DE ALŢI FURNIZORI). ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ, DE ASEMENEA, FĂRĂ LIMITARE, LA COSTURILE PROCURĂRII SAU ÎNLOCUIRII DE BUNURI SAU SERVICII, LA PIERDERILE DE PROFIT SAU LA PIERDERILE DE DATE. ACESTE LIMITĂRI SE VOR APLICA ŞI MAI DEPARTE, REFERITOR LA PERFORMANŢELE SAU LA LIPSA DE PERFORMANŢE ALE SITE-ULUI WEB SAU LA ORICE INFORMAŢII CARE APAR PE, SUNT LEGATE DE SAU SUNT ÎNRUDITE ÎN ORICE FEL CU SITE-UL WEB. ACESTE LIMITĂRI VOR FI APLICATE ÎN CIUDA ORICĂREI EŞUĂRI A SCOPULUI INIŢIAL AL ORICĂRUI REMEDIU LIMITAT ŞI ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.

Confidenţialitate

Nu întreprindem niciun efort pentru a identifica personal utilizatorii site-ului Web. Nu se colectează niciun fel de date de identificare de la site-ul Web şi nici nu se dezvăluie altor persoane, în niciun scop. Datele care nu servesc la identificare pe care le colectăm în legătură cu site-ul Web se utilizează numai pentru administrarea serverului şi pentru funcţionarea în general a site-ului Web. Cele menţionate mai sus nu se aplică la poşta electronică trimisă către adrese de poştă electronică de contact listate pe site-ul Web, care pot conţine informaţii de identificare personală, şi care vor fi utilizate numai dacă este necesar un răspuns la un mesaj de poştă electronică valabil.

Noi înregistrăm solicitările http către site-ul Web. Drept urmare, cunoaştem originea adresei IP a unui aparat care solicită un URL de site-ul Web. Noi nu înregistrăm identitatea specifică a vizitatorilor. Este posibil să analizăm fişierele noastre de jurnal pentru a determina modul în care este utilizat site-ul Web. Informaţiile înregistrate sunt păstrate pe termen nedefinit ca material administrativ şi de cercetare dar nu sunt dezvăluite decât personalului sponsorilor. Statisticile adunate, neidentificabile, generate din înregistrările noastre ar putea fi utilizate pentru cercetare.

Prevederi Diverse

Aceşti Termeni de utilizare vor fi guvernaţi de legile statului California şi interpretaţi în conformitate cu acestea, fără a da efect prevederilor conflictului de legi ale statului sau a ţării dvs. de reşedinţă. Dacă, pentru vreun motiv oarecare, un tribunal de jurisdicţie competentă consideră imposibil de implementat orice prevedere sau porţiune din Termenii de utilizare, restul Termenilor de utilizare vor rămâne în vigoare şi valabili.

Aceşti Termeni ai Serviciului constituie întreaga înţelegere între dvs. şi Sponsori cu privire la subiectul principal şi înlocuieşte toate înţelegerile şi convenţiile anterioare şi contemporane, scrise sau orale cu privire la un astfel de subiect principal. Orice renunţare la orice prevedere a Termenilor de Serviciu va fi eficientă doar în scris şi semnată de toţi Sponsorii.

Ultima Actualizare: 11 Aprilie 2007