Hizmet şartları

Bu, sizinle Sitemaps.org'un her bir sponsoru arasında yapılan bir anlaşmadır: Google, Inc., Yahoo, Inc. ve Microsoft Corporation (bu anlaşmada toplu olarak “Sponsorlar,” “biz,” veya “bize” olarak anılırlar). Sitemaps.org web sitesini (“Web Sitesi”) kullanarak, aşağıdaki şartlar ve koşullara ("Hizmet Şartları") bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Hizmet Şartlarının Kapsamı; Lisans

Bu Şartlar ve Koşullar, Web sitesini kullanımınızı yönetir. Web sitesinde yayınlandığı şekilde, Sponsorların site haritaları protokolü belirtimindeki (“Belirtim”) telif hakları, size Creative Commons Attribution-ShareAlike Lisansı (version 2.5) altında lisanslanır. Bu Belirtimdeki Sponsorların telif haklarından başka, açık, örtülü veya başka bir şekilde hiçbir tür fikri mülkiyet hakkı tanınmaz veya işbu Şartlar ve Koşullar uyarınca veya Site Haritaları'nı kullanmanız dolayısıyla oluşamaz.

Web Sitesindeki ve Şartlar ve Koşullar'daki değişiklikler; Belirtimdeki değişiklik

Herhangi bir nedenle ve önceden bildirimde bulunmaksızın, Web sitesinde değişiklik yapabilir veya sonlandırabiliriz. Ayrıca, bu Hizmet Şartlarında önceden bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değişiklik yapma hakkını da saklı tutarız ve Web sitesinde yayınlandıklarında, bu tür değişikliklere bağlı kalmayı açıkça kabul edersiniz. Yukarıdaki hükümlerin yanı sıra, Sponsorlar, bu Hizmet Şartlarında yaptığımız hiçbir değişikliğin yukarıda 1. paragrafta verilen lisansı, Belirtimin değişikliğin yayınlandığı tarihten önceki herhangi bir kullanımı veya uygulanması bakımından sonlandırmayacağını veya değiştirmeyeceğini kabul ederler. Değişikliklerden haberdar olabilmeniz için, lütfen bu Hizmet Şartlarını zaman zaman inceleyin.

Sponsorlar, herhangi bir zamanda, size bildirerek veya bildirmeden, Site Haritaları protokolünde ve/veya Belirtiminde, varolan site haritalarınızın değiştirilen protokolle uyumsuz olmasıyla sonuçlanacak değişiklikler yapmak dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.  Sponsorların, bu tür değişikliklerle ilgili olarak size karşı hiçbir sorumlulukları olmaz. Sponsorlardan her biri, Site Haritaları protokolünü bütün olarak veya kısmen ürünlerinin veya hizmetlerinin herhangi birinde veya tümünde kullanma veya kullanmama hakkını saklı tutar ve hiçbir Sponsor sizin tarafınızdan yayınlanan hiçbir site haritasının dizinini oluşturmaya, okumaya veya başka bir şekilde kullanmaya zorlanamaz. Yukarıdaki koşulların genelliği sınırlanmaksızın, Sponsorlardan her biri, herhangi bir zamanda, Site Haritaları protokolünü ürünlerinin veya hizmetlerinin herhangi birinde kullanmaya devam etmeme hakkını saklı tutar.

Garantilerin Kabul Edilmemesi

Sponsorlar ayrıca, Web sitesinde görüntülenen bilgilerin veya materyalin doğruluğu, içeriği, tamlığı, güvenilirliği veya çalışabilirliği veya kullanılabilirliğiyle ilgili her türlü ve tüm sorumlulukları ve yükümlülükleri de reddederler. Sponsorlar ayrıca, Internet'te Web sitesi üzerinden Belirtimin kullanılması veya bilgilerin veya materyalin indirilmesi veya bunlara erişilmesi sonucunda oluşan her türlü zararla ilgili her türlü sorumluluğu reddederler.

WEB SİTESİ, BELİRTİM VE TÜM MATERYALLER, WEB SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER VE HİZMETLER, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. SPONSORLAR VE LİSANS VERENLERİ, KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇ BİR AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ, İMA EDİLMİŞ VE YASAL GARANTİYİ KABUL ETMEZ. SPONSORLAR VE LİSANS VERENLERİ, WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ VE PERFORMANSIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDERLER. SPONSORLAR VE LİSANS VERENLERİ, WEB SİTESİNDE SAĞLANAN HERHANGİ BİR BAĞLANTI YOLUYLA ALINAN HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA TAVSİYEYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDERLER.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI YOLUYLA SAĞLANAN MALZEMELERİ VEYA VERİLERİ, TAKDİRİ VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE YÜKLEDİĞİNİZİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE EDİNDİĞİNİZİ, BU TÜR MALZEME VEYA VERİLERİ YÜKLEME NETİCESİNDE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ HASARDAN VEYA BİLGİ KAYBINDAN SADECE SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

Yükümlülük Sınırlamaları

SPONSORLAR VEYA LİSANS VERENLERİ, KULLANICININ WEB SİTESİNİ KULLANMASINA, HATALI KULLANMASINA VEYA BAĞIMLI OLMASINA VEYA BU ANLAŞMAYLA VEYA İŞBU İÇERİĞİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İDDİA SONUCU ORTAYA ÇIKACAK BELİRTİME DAYALI OLARAK HİÇBİR KOŞULDA HİÇBİR KULLANICIYA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKLARDIR. SÖZ KONUSU YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VE CEZALANDIRICI ZARARLARIN TAZMİNİNİ, SÖZ KONUSU İDDİALAR GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİLLERİ (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKA HUSUSLARI ESAS ALSIN VEYA ALMASIN (SPONSORLAR VEYA LİSANS VERENLERİ SÖZ KONUSU HASARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE) ÖNLEMEK AÇISINDAN GEÇERLİ OLACAKTIR. HASARLARIN WEB SİTESİNİN KULLANILMASINDAN VEYA HATALI KULLANILMASINDAN VE WEB SİTESİNE BAĞIMLI OLUNMASINDAN, WEB SİTESİNİN KULLANILAMAMASINDAN VEYA WEB SİTESİNİN KESİNTİYE UĞRATILMASINDAN, ASKIYA ALINMASINDAN VEYA SONLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANMASI DURUMUNDA, BU YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI GEÇERLİ OLACAKTIR (ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN NEDEN OLDUĞU HASARLAR DAHİL). BU SINIRLAMA, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KAYBEDİLEN KAZANÇLAR VEYA KAYBEDİLEN VERİLERLE İLGİLİ MALİYETLER İÇİN DE GEÇERLİDİR. BU SINIRLAMA AYRICA, WEB SİTESİNİN VEYA WEB SİTESİNDE GÖRÜNEN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE WEB SİTESİYLE BAĞLANTILI VEYA İLİŞKİLİ HER TÜRLÜ BİLGİNİN PERFORMANSI VEYA PERFORMANS GÖSTERMEMESİ BAKIMINDAN DA GEÇERLİ OLACAKTIR. SÖZ KONUSU SINIRLAMA, HERHANGİ BİR SINIRLI TAZMİNATIN ZARURİ AMACINI GEÇERSİZLEŞTİRSE DAHİ VE KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA GEÇERLİ OLACAKTIR.

Gizlilik

Web sitesinin kullanıcılarını kişisel olarak belirlemek için hiçbir çaba göstermeyiz. Web sitesinden kimlik tanıtıcı hiçbir veri toplanmaz veya herhangi bir amaçla bir üçüncü tarafa açıklanmaz. Web sitesiyle bağlantılı olarak topladığımız kişinin kimliğini tanıtıcı olmayan veriler yalnızca sunucu yönetimi için ve Web sitesinin genel işletimi için kullanılır. Yukarıdaki açıklamalar, Web sitesinde listelenen iletişim e-posta adreslerine gönderilen ve kişilerin tanınmasına olanak sağlayacak bilgiler içerebilecek olan e-postalar için geçerli değildir. O tür bilgileri, yalnızca ilgili e-postaya yanıt vermek için gerekmesi durumunda kullanırız.

Web sitesine yapılan http isteklerini günlüğe kaydederiz. Sonuç olarak, bir Web sitesi URL'si için istekte bulunan bir makinenin kaynak IP adresini biliriz. Ziyaretçilerin özel kimliklerini günlüğe kaydetmeyiz. Web sitesinin nasıl kullanılmakta olduğunu belirlemek için günlük dosyalarınızı analiz edebiliriz. Günlüğe kaydedilen bilgiler idari ve araştırma amaçlı materyal olarak belirsiz süre saklanır, ancak Sponsorların personelinden başkasına açıklanmaz. Günlüklerimizden üretilen toplama ve tanınmaz özellikteki istatistikler araştırma amacıyla kullanılabilir.

Muhtelif Hükümler

Bu Hizmet Şartları, Kaliforniya'nın veya sizin ikamet ettiğiniz yerin kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden, Kaliforniya Eyaleti kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Herhangi bir sebeple işbu Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmü veya kısmının herhangi bir mahkemece tatbik edilemez olduğuna karar verilirse, işbu Hizmet Şartlarının geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Hizmet Şartları, işbu belgenin konusuyla ilişkili olarak sizinle Sponsorlar arasındaki bütün anlaşmayı oluşturmakta olup, söz konusu konuyla ilgili olarak önceki veya eş zamanlı yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya sözleşmelerin yerine geçer. Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, yalnızca yazılı olması ve Sponsorların tümü tarafından imzalanması koşuluyla etkili olur.

Son Güncelleme: 11 Nisan 2007