Ofte stillede spørgsmål

Hvordan gengiver jeg webadresser i Sitemap'et?

Betyder det noget, hvilken tegnkodemetode jeg bruger til at generere mine Sitemap-filer med?

Hvordan angiver jeg tid?

Hvordan beregner jeg datoen for seneste ændring?

Hvor skal jeg placere mit Sitemap?

Hvor stort kan mit Sitemap være?

Mit websted har over ti millioner webadresser. Kan jeg nøjes med at sende dem, der er blevet ændret for nylig?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har oprettet mit Sitemap?

Behøver webadresserne i Sitemap'et at være angivet fuldstændigt?

Mit websted har både en "http"- og "https"-version af webadresserne. Skal jeg angive begge versioner?

Webadresserne på mit websted indeholder sessions-id'er. Skal jeg fjerne dem?

Påvirker placeringen af en webadresse i et Sitemap brugen af den?

Nogle af siderne på mit websted bruger rammer. Skal jeg medtage rammesættets webadresser eller webadresserne i rammeindholdet?

Kan jeg komprimere mine Sitemaps som zip-filer, eller skal de komprimeres som gzip-filer?

Vil tippet om prioritet i XML Sitemap'et ændre placeringen af mine sider i søgeresultaterne?

Findes der et XML-skema, jeg kan bekræfte mit XML Sitemap på basis af?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har et andet spørgsmål om brug af protokollen eller om at sende et Sitemap?


Spm.: Hvordan gengiver jeg webadresser i Sitemap'et?

Ligesom med alle XML-filer skal alle dataværdier (herunder webadresser) bruge tegnkoder for følgende tegn: &-tegn (&), enkelt anførselstegn ('), anførselstegn ("), mindre end (<) og større end (>). Du skal også sikre, at alle webadresser følger RFC-3986-standarden for URI'er, RFC-3987-standarden for IRI'er og XML-standarden. Hvis du bruger et script til at oprette webadresser med, kan du sædvanligvis bruge webadressetegnkode til dem som en del af det pågældende script. Du skal stadig bruge tegnkoder til dem. Med følgende Python-script bruges der eksempelvis tegnkoder til http://www.eksempel.com/view?widget=3&count>2

$ python
Python 2.2.2 (#1, Feb 24 2003, 19:13:11)  
>>> import xml.sax.saxutils
>>> xml.sax.saxutils.escape("http://www.example.com/view?widget=3&count>2")

Den resulterende webadresse fra eksemplet ovenfor er:

http://www.example.com/view?widget=3&amp;count&gt;2

Spm.: Betyder det noget, hvilken tegnkodemetode jeg bruger til at generere mine Sitemap-filer med?

Ja. Dine Sitemap-filer skal bruge UTF-8-kodning.

Spm.: Hvordan angiver jeg tid?

Brug W3C-datotidkodning til lastmod-tidsstemplerne og alle andre datoer og klokkeslæt i denne protokol. Eksempel: 2004-09-22T14:12:14+00:00.

Denne kodning giver dig mulighed for at undlade tidsdelen i ISO8601-formatet. 2004-09-22 er f.eks. også gyldig. Hvis webstedet ændres hyppigt, opfordres du til at medtage tidsdelen, så webcrawlerne har flere fuldstændige oplysninger om dit websted.

Spm.: Hvordan beregner jeg datoen for seneste ændring?

I forbindelse med statiske filer er dette den faktiske filopdateringsdato. Du kan bruge UNIX-date-kommandoen til at hente denne dato:

$ date --iso-8601=seconds -u -r /home/foo/www/bar.html
>> 2004-10-26T08:56:39+00:00

I forbindelse med mange dynamiske webadresser kan du nemt beregne en dato for seneste ændring baseret på, hvornår de underliggende data blev ændret, eller ved hjælp af en tilnærmelse baseret på jævnlige opdateringer (hvis det er muligt). Hvis du bruger en omtrentlig dato eller et tidsstempel, kan webcrawlerne undgå at gennemgå webadresser, der ikke er blevet ændret. Derved reduceres kravene til båndbredde og CPU for webserverne.

Spm.: Hvor skal jeg placere mit Sitemap?

Det anbefales kraftigt, at du anbringer dit Sitemap i rodmappen på din HTML-server. Det vil sige, at du skal anbringe det på: http://eksempel.com/sitemap.xml.

I nogle tilfælde kan det være fordelagtigt at oprette forskellige Sitemaps til forskellige stier på dit websted, f.eks. hvis sikkerhedstilladelser i din organisation inddeler skriveadgang til forskellige mapper.

Vi antager, at hvis du har tilladelse til at overføre http://eksempel.com/path/sitemap.xml, har du også tilladelse til at rapportere metadata under http://eksempel.com/path/.

Alle webadresser i Sitemap'et skal være på den samme vært som Sitemap'et. Hvis Sitemap'et f.eks. findes på http://www.eksempel.com/sitemap.xml, kan det ikke indeholde webadresser fra http://underdomæne.eksempel.com. Hvis Sitemap'et findes på http://www.eksempel.com/minmappe/sitemap.xml, kan det ikke indeholde webadresser fra http://www.eksempel.com.

Tilbage til toppen

Spm.: Hvor stort kan mit Sitemap være?

Sitemaps må ikke være større end 50 MB (52,428,800 byte) og kan indeholde maks. 50.000 webadresser. Disse grænser hjælper med at sikre, at webserveren ikke går ned ved behandlingen af meget store filer. Det vil sige, at hvis dit websted indeholder mere end 50.000 webadresser, eller dit Sitemap fylder mere end 50 MB, skal du oprette flere Sitemap-filer og bruge en Sitemap-indeksfil. Du skal bruge en Sitemap-indeksfil, selvom du har et lille websted, men har planer om at overskride 50.000 webadresser eller en filstørrelse på 50 MB. En Sitemap-indeksfil kan indeholde op til 50.000 Sitemaps og må ikke fylde mere end 50 MB (52,428,800 bytes). Du kan også bruge gzip til at komprimere dine Sitemaps.

Spm.: Mit websted har over ti millioner webadresser. Kan jeg nøjes med at sende dem, der er blevet ændret for nylig?

Du kan angive de webadresser, som ændres ofte, i et lille antal Sitemaps, og derefter bruge koden lastmod i din Sitemap-indeksfil til at identificere disse Sitemap-filer. Søgemaskinerne kan derefter kun gennemgå de ændrede Sitemaps trinvist.

Spm.: Hvad skal jeg gøre, når jeg har oprettet mit Sitemap?

Når du har oprettet dit Sitemap, skal du lade søgemaskiner vide om det ved at afsende direkte til dem, ping'e dem eller tilføje Sitemap-placeringen til din robots.txt-fil.

Spm.: Behøver webadresserne i Sitemap'et at være angivet fuldstændigt?

Ja. Du skal medtage protokollen (f.eks. http) i din webadresse. Du skal også medtage en efterfølgende skråstreg i webadressen, hvis din webserver kræver det. F.eks. er http://www.eksempel.com/ en gyldig webadresse i et Sitemap, mens www.eksempel.com ikke er det.

Spm.: Mit websted har både en "http"- og "https"-version af webadresserne. Skal jeg angive begge versioner?

Nej. Angiv kun én version af en webadresse i dine Sitemaps. Hvis du angiver flere versioner af webadresser, kan det føre til ufuldstændig gennemgang af dit websted.

Spm.: Webadresserne på mit websted indeholder sessions-id'er. Skal jeg fjerne dem?

Ja. Hvis du angiver sessions-id'er i webadresser, kan det føre til ufuldstændig og overflødig gennemgang af dit websted.

Spm.: Påvirker placeringen af en webadresse i et Sitemap brugen af den?

Nej. Placeringen af en webadresse i Sitemap'et har sandsynligvis ingen betydning for, hvordan den bruges eller betragtes af søgemaskinerne.

Spm.: Nogle af siderne på mit websted bruger rammer. Skal jeg medtage rammesættets webadresser eller webadresserne i rammeindholdet?

Medtag begge webadresser.

Spm.: Kan jeg komprimere mine Sitemaps som zip-filer, eller skal de komprimeres som gzip-filer?

Brug gzip til at komprimere dine Sitemaps. Husk, at dit Sitemap ikke må være større end 50 MB (52,428,800 bytes), hvad enten det er komprimeret eller ej.

Spm.: Vil tippet om prioritet i XML Sitemap'et ændre placeringen af mine sider i søgeresultaterne?

Tippet "priority" i dit Sitemap angiver kun vigtigheden af en bestemt webadresse i forhold til andre webadresser på dit eget websted, og det har ikke nogen indflydelse på placeringen af dine sider i søgeresultater.

Spm.: Findes der et XML-skema, jeg kan bekræfte mit XML Sitemap på basis af?

Ja. Du kan finde et XML-skema for Sitemap-filer på http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd og et skema for Sitemap-indeksfiler på http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd. Du kan også læse mere om validering af dit Sitemap her.

Spm.: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har et andet spørgsmål om brug af protokollen eller om at sende et Sitemap?

Se dokumentationen for hver søgemaskine for flere detaljer omkring indsendelse og brug af Sitemaps.

Tilbage til toppen

Senest opdateret: 21. november 2016