Kieli:

Mitä sivustokartat ovat?

Sivustokarttojen avulla sivuston ylläpitäjät voivat helposti ilmoittaa hakukoneille sivustonsa indeksoitavissa olevat sivut. Yksinkertaisimmassa muodossaan sivustokartta on XML-tiedosto, jossa luetellaan sivuston URL-osoitteet ja niitä koskevat lisätiedot (milloin päivitetty viimeksi, miten usein muuttuu ja miten tärkeä suhteessa sivuston muihin URL-osoitteisiin) siten, että hakukoneet voivat indeksoida sivuston aikaisempaa älykkäämmin.

Indeksoijat löytävät sivuja yleensä sivustossa ja muissa sivustoissa olevien linkkien kautta. Sivustokartat täydentävät näitä tietoja ja antavat sivustokarttoja tukeville indeksoijille mahdollisuuden poimia kaikki URL-osoitteet sivustokartasta ja saada tietoa kyseisistä osoitteista niihin liittyvän metatiedon kautta. Sitemap-protokollan käyttö ei takaa, että Web-sivut sisällytetään hakukoneisiin. Se antaa kuitenkin vihjeitä indeksointiroboteille, jotta ne voivat paremmin indeksoida sivustosi.

Sitemap 0.90 on saatavissa niiden ehtojen mukaisesti, jotka on eritelty Attribution-ShareAlike Creative Commons License -käyttöehdoissa. Se on laajasti käytössä ja sitä tukevat mm. Google, Yahoo! ja Microsoft.

Viimeisin päivitys: 21.3.2008