Käyttöehdot

Tämä on sinun ja Sitemaps.org-sivuston kaikkien sponsoreiden välinen sopimus. Sponsorit ovat Google, Inc., Yahoo, Inc., ja Microsoft Corporation (joihin viitataan sopimuksessa yhteisesti ilmauksin "sponsorit" ja "me"). Käyttämällä Sitemaps.org-Web-sivustoa ("Web-sivusto"), sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja.

Käyttöehtojen kattavuus; käyttöoikeudet

Web-sivuston käytön on oltava näiden käyttöehtojen mukaista. Käyttäjällä on Creative Commons Attribution-ShareAlike License -käyttöehtojen (versio 2.5) mukaiset käyttöoikeudet sponsoreiden tekijänoikeuksiin sivustokarttaprotokollan määrittelyssä, joka on julkaistu Web-sivustossa ("määrittely"). Sponsoreiden määrittelyssä ilmoitettujen tekijänoikeuksien lisäksi minkäänlaisia ilmaistuja, oletettuja tai muita immateriaalioikeuksia ei ole myönnetty tai synny näiden käyttöehtojen mukaisesti tai sivustokarttojen käytön kautta.

Web-sivuston ja käyttöehtojen muutokset; määrittelyn muutos

Voimme muokata Web-sivustoa tai lakkauttaa sen mistä syystä tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa käyttöehtoja ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjänä hyväksyt muutosten olevan sitovia, kun ne lähetetään Web-sivustoon. Edellä esitetystä huolimatta sponsorit hyväksyvät sen, että mitkään käyttöehtoihin tekemistämme muutoksista eivät lakkauta tai muokkaa yllä kappaleessa 1 myönnettyä määrittelyn käytön ja toimeenpanon käyttöoikeutta, joka on annettu ennen muutoksen julkaisupäivämäärää. Muista tarkistaa käyttöehdot silloin tällöin, jotta saat tiedon tehdyistä muutoksista.

Sponsorit pidättävät itsellään oikeuden tehdä muutoksia Sitemaps-protokollaan ja/tai määrittelyyn milloin tahansa myös ilman erillistä ilmoitusta. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa muutokset, jotka johtavat siihen, että olemassa olevat sivustokarttatiedostot eivät enää ole uuden protokollan mukaisia.  Sponsoreilla ei ole mistään muutoksista mitään velvoitteita käyttäjää kohtaan. Kukin sponsori pidättää itsellään oikeuden käyttää tai olla käyttämättä Sitemaps-protokollaa kokonaisuudessaan tai osittain missä tahansa tai kaikissa tuotteissaan tai palveluissaan, eikä millään sponsorilla ole velvollisuutta indeksoida, lukea tai millään muulla tavalla käyttää mitään julkaisemaasi sivustokarttaa. Rajoittamatta edellä esitetyn yleisluonteisuutta kukin sponsori pidättää itsellään oikeuden lopettaa Sitemaps-protokollan käytön missä tahansa tai kaikissa tuotteissaan tai palveluissaan milloin tahansa.

Takuita koskeva vastuuvapauslauseke

Sponsorit irtisanoutuvat kaikesta vastuusta koskien Web-sivustossa näytettyjen tietojen tai materiaalien paikkansapitävyyttä, sisältöä, täydellisyyttä, laillisuutta, luotettavuutta, käytettävyyttä tai saatavuutta. Sponsorit irtisanoutuvat kaikesta vastuusta koskien määrittelyn käytön aiheuttamaa tai Web-sivuston kautta ladattujen tai käytettyjen tietojen tai materiaalien aiheuttamaa haittaa.

WEB-SIVUSTO, MÄÄRITTELY JA KAIKKI WEB-SIVUSTOON SISÄLTYVÄT MATERIAALIT, TIEDOT JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. SPONSORIT JA NIIDEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT EHDOTTOMASTI IRTI LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKISTA NIMENOMAISISTA, OLETETUISTA JA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SPONSORIT JA NIIDEN LISENSSINANTAJAT IRTISANOUTUVAT KAIKISTA TAKUISTA KOSKIEN WEB-SIVUSTON TURVALLISUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA JA TEHOKKUUTTA. SPONSORIT JA NIIDEN LISENSSINANTAJAT IRTISANOUTUVAT KAIKISTA TAKUISTA KOSKIEN WEB-SIVUSTON LINKKIEN KAUTTA SAATUJA TIETOJA TAI NEUVOJA.

KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ MATERIAALIN TAI TIETOJEN HANKKIMINEN WEB-SIVUSTON KAUTTA LATAAMALLA TAI MUULLA TAVALLA TAPAHTUU OMAN HARKINNAN VARASSA JA OMALLA RISKILLÄ, JA KÄYTTÄJÄ ON YKSINOMAISESSA VASTUUSSA KAIKISTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLEEN AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIEDON MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄLLAISEN MATERIAALIN TAI TIEDON LATAAMISESTA.

Vastuunrajoitukset

SPONSORIT TAI NIIDEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJILLE MISTÄÄN NÄIDEN KÄYTTÄMÄSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTTÄMÄSTÄ WEB-SIVUSTOSTA TAI WEB-SIVUSTON TAI MÄÄRITTELYN LUOTETTAVUUDESTA AIHEUTUVISTA TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI AIHEESEEN LIITTYVÄSTÄ VAATIMUKSESTA. TÄTÄ VASTUUNJAKOA NOUDATETAAN SUORIEN, EPÄSUORIEN, SATUNNAISTEN, VÄLILLISTEN, ERITYIS- JA ESIMERKKIVAHINKOJEN SEKÄ RANGAISTUSLUONTEISTEN VAHINKOJEN ESTÄMISEKSI RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUUKO TÄMÄ TAKUUSTA, SOPIMUSVELVOITTEESTA, OIKEUDENVASTAISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI) VAI JOSTAKIN MUUSTA SYYSTÄ (VAIKKA SPONSOREILLE TAI HEIDÄN LISENSSINANTAJILLEEN OLISI ILMOITETTU TÄLLAISESTA MAHDOLLISUUDESTA). NÄITÄ VASTUUNRAJOITUKSIA SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO VAHINGOT WEB-SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ JA LUOTETTAVUUDESTA, WEB-SIVUSTON KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN PUUTTUMISESTA TAI KÄYTTÖHÄIRIÖSTÄ, VÄLIAIKAISESTA KESKEYTYMISESTÄ TAI LAKKAUTTAMISESTA (MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT). NÄMÄ RAJOITUKSET KOSKEVAT MYÖS RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA AIHEUTUVIA KULUJA, SAAMATTA JÄÄNEITÄ TULOJA TAI MENETETTYJÄ TIETOJA. RAJOITUKSET KOSKEVAT MYÖS WEB-SIVUSTON TEHOKKUUTTA TAI TEHOKKUUDEN PUUTETTA TAI WEB-SIVUSTOSSA NÄKYVIÄ, NIIHIN JOLLAKIN TAVOIN LINKITETTYJÄ TAI LIITETTYJÄ TIETOJA TAI TAVAROITA. RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA KAIKISTA OLENNAISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN LIITTYVISTÄ VIRHEISTÄ HUOLIMATTA JA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

Tietosuoja

Emme pyri tunnistamaan Web-sivuston käyttäjien henkilöllisyyttä. Henkilötietoja ei kerätä Web-sivustosta, eikä paljasteta ulkopuolisille tahoille missään tapauksessa. Muita Web-sivustossa kerättyjä tietoja käytetään vain palvelimen järjestelmänvalvontaan ja Web-sivuston yleiseen toimintaan. Tämä ei päde Web-sivustossa lueteltuihin sähköpostiosoitteisiin lähetettyihin sähköposteihin, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Käytämme niitä ainoastaan sähköpostiin vastaamiseen.

Kirjaamme http-pyyntöjä Web-sivustoon. Näin ollen tiedämme kunkin Web-sivuston URL-osoitetta pyytävän koneen IP-osoitteen. Emme kirjaa lokiin kävijöiden henkilöllisyyttä. Voimme tarkkailla, miten Web-sivustoa käytetään analysoimalla lokitiedostojamme. Kirjatut tiedot säilytetään hallinto- ja tutkimusmateriaalina. Niitä voidaan luovuttaa ainoastaan sponsorin henkilökunnalle. Lokeistamme luotuja tilastotietoja voidaan kokonaisuudessaan käyttää tutkimustarkoituksiin. Niistä ei käy ilmi henkilötietoja.

Muut ehdot

Käyttöehtojen valvonta ja tulkinta tapahtuu Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti eikä ota huomioon ristiriitoja käyttäjän osavaltion tai asuinmaan lakien kanssa. Jos asianomaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin toteaa käyttöehtojen jonkin kohdan jostakin syystä toimeenpanokelvottomaksi, käyttöehtojen muut kohdat pysyvät silti voimassa.

Nämä käyttöehdot muodostavat asiaa koskevan sopimuksen sinun ja sponsoreiden välillä, ja korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaiset kirjalliset tai suulliset kyseistä asiaa koskevat sopimukset. Mahdolliset poikkeukset sopimusehdoista ovat lainvoimaisia vain kirjallisina ja kaikkien sponsoreiden allekirjoittamina.

Viimeisin päivitys: 21.3.2008