Veelgestelde vragen

Hoe geef ik URL's in de Sitemap weer?

Maakt het uit welke tekencodering ik gebruik voor het genereren van mijn sitemapbestanden?

Hoe geef ik de tijd op?

Hoe bereken ik de lastmod-datum?

Waar plaats ik mijn sitemap?

Hoe groot mag mijn sitemap zijn?

Mijn site heeft miljoenen URL's. Hoe kan ik alleen de onlangs gewijzigde URL's verzenden?

Wat moet ik doen nadat ik mijn sitemap heb gemaakt?

Moeten de volledige URL's worden opgegeven in de sitemap?

Mijn site bevat zowel URL's met 'http' als met 'https'. Moet ik beide vormen vermelden?

URL's op mijn site bevatten sessie-id's. Moet ik deze verwijderen?

Heeft de positie van een URL in een sitemap invloed op het gebruik?

Sommige pagina's op mijn site bestaan uit frames. Moet ik URL's voor framesets of URL's voor inhoud van frames opnemen?

Kan ik mijn sitemaps comprimeren tot een zip-bestand of moet het een gzip-bestand zijn?

Wordt de rangschikking van mijn pagina's in de zoekresultaten gewijzigd op basis van de waarde voor 'priority' in de XML-sitemap?

Is er een XML-schema waartegen ik mijn XML-sitemap kan valideren?

Wat moet ik doen als ik een andere vraag heb over het gebruik van het protocol of het verzenden van een sitemap?


V: Hoe geef ik URL's in de sitemap weer?

In alle XML-bestanden moeten voor gegevenswaarden (inclusief URL's) entity escape-codes worden gebruikt voor de volgende tekens: ampersand (&), enkel aanhalingsteken ('), dubbel aanhalingsteken (") en het teken kleiner dan (<) of groter dan (>). Zorg er ook voor dat alle URL's voldoen aan de RFC-3986-norm voor URI's, de RFC-3987-norm voor IRI's en de XML-norm. Als u een script gebruikt om URL's te genereren, kunt u deze tekens gewoonlijk voorzien van URL-escapecodes als onderdeel van het script. Ze moeten echter nog wel worden voorzien van entity escape. Met het volgende python-script wordt entity escaping uitgevoerd voor http://www.voorbeeld.nl/view?widget=3&count>2

$ python
Python 2.2.2 (#1, Feb 24 2003, 19:13:11)  
>>> import xml.sax.saxutils
>>> xml.sax.saxutils.escape("http://www.example.com/view?widget=3&count>2")

De volgende URL is het resultaat van het bovenstaande voorbeeld:

http://www.example.com/view?widget=3&amp;count&gt;2

V: Maakt het uit welke tekencodering ik gebruik voor het genereren van mijn sitemapbestanden?

Ja. Uw sitemap moet UTF-8-codering gebruiken.

V: Hoe geef ik de tijd op?

Gebruik W3C-codering voor datum en tijd voor de lastmod-tijdstempels en alle andere datums en tijden in dit protocol. Bijvoorbeeld: 2004-09-22T14:12:14+00:00.

Met deze codering kunt u het tijdgedeelte van de ISO8601-notatie weglaten. 2004-09-22 is bijvoorbeeld ook geldig. Als uw websites echter vaak worden gewijzigd, kunt u beter wel het tijdgedeelte opnemen zodat crawlers vollediger informatie over uw site hebben.

V: Hoe bereken ik de lastmod-datum?

Voor statische bestanden wordt hiermee de wijzigingsdatum weergegeven. U kunt de opdracht voor de UNIX-datum gebruiken om deze datum weer te geven:

$ date --iso-8601=seconds -u -r /home/foo/www/bar.html
>> 2004-10-26T08:56:39+00:00

Voor veel dynamische URL's kunt u eenvoudig de datum voor lastmod berekenen op basis van de wijzigingsdatum van de onderliggende gegevens of door de datum ongeveer vast te stellen aan de hand van de periodieke updates (indien van toepassing). Wanneer u een datum bij benadering of een tijdstempel gebruikt, worden er geen URL's doorzocht die niet zijn gewijzigd. Hierdoor worden de gebruikte bandbreedte en de CPU-belasting voor uw webservers beperkt.

V: Waar plaats ik mijn sitemap?

U wordt aangeraden de sitemap niet in de hoofdmap van uw HTML-server te plaatsen. Plaats de sitemap in plaats daarvan op http://voorbeeld.nl/sitemap.xml.

In sommige situaties kunt u verschillende sitemaps maken voor verschillende pagina's op uw site — bijvoorbeeld als in uw organisatie bepaalde afdelingen bepaalde mappen kunnen wijzigen.

We veronderstellen dat als u bevoegd bent http://voorbeeld.nl/path/sitemap.xml te uploaden, u tevens bevoegd bent metagegevens te rapporteren voor http://voorbeeld.nl/path/.

Alle URL's in de sitemap moeten zich op dezelfde host bevinden als de sitemap. Als de sitemap bijvoorbeeld op http://www.voorbeeld.nl/sitemap.xml staat, kan deze geen URL's bevatten van http://subdomein.voorbeeld.nl. Als de sitemap bijvoorbeeld op http://www.voorbeeld.nl/mijnmap/sitemap.xml staat, kan deze geen URL's bevatten van http://www.voorbeeld.nl.

Terug naar boven

V: Hoe groot mag mijn sitemap zijn?

Sitemaps mogen maximaal 50 MB (52,428,800 bytes) groot zijn of maximaal 50.000 URL' s bevatten. Door deze beperkingen wordt uw webserver niet vertraagd doordat er grote bestanden moeten worden verwerkt. Dit betekent dat u meerdere sitemapbestanden moet maken en een sitemap-indexbestand moet gebruiken wanneer uw site meer dan 50.000 URL's bevat of als uw sitemap groter is dan 50 MB. Gebruik ook een sitemap-indexbestand als u een kleine site heeft die in de toekomst meer dan 50.000 URL' s zal bevatten of als de bestandsgrootte meer dan 50 MB zal bedragen. Een sitemap-indexbestand kan maximaal 50,000 sitemaps bevatten en mag niet groter zijn dan 50 MB (52,428,800 bytes). U kunt ook gzip gebruiken om uw sitemaps te comprimeren.

V: Mijn site heeft miljoenen URL's. Hoe kan ik alleen de onlangs gewijzigde URL's verzenden?

U kunt URL's die vaak worden bijgewerkt, vermelden in een klein aantal sitemaps en vervolgens de code lastmod gebruiken in uw sitemap-indexbestand om de sitemapbestanden te herkennen. Zoekmachines doorzoeken vervolgens alleen de gewijzigde sitemaps.

V: Wat moet ik doen nadat ik mijn sitemap heb gemaakt?

Zodra u een sitemap heeft gemaakt, kunt u zoekmachines daarover inlichten door de sitemap rechtstreeks naar ze te verzenden, ze te pingen of de locatie van de sitemap toe te voegen aan uw robots.txt-bestand.

V: Moeten de volledige URL's worden opgegeven in de sitemap?

Ja. U moet het protocol toevoegen (bijvoorbeeld http) aan uw URL. U moet tevens een slash aan de URL toevoegen als dit nodig is voor de webserver. http://www.voorbeeld.nl/ is bijvoorbeeld een geldige URL voor een sitemap, maar www.voorbeeld.nl is dat niet.

V: Mijn site bevat zowel URL's met 'http' als met 'https'. Moet ik beide vormen vermelden?

Nee. Geef slechts één versie van een URL op in uw sitemaps. Wanneer u meerdere versies van URL's opneemt, kan dit ertoe leiden dat niet uw gehele site wordt doorzocht.

V: URL's op mijn site bevatten sessie-id's. Moet ik deze verwijderen?

Ja. Wanneer u sessie-id's in uw URL's opneemt, kan dit ertoe leiden dat niet uw gehele site wordt doorzocht of dat gedeelten ongewenst worden doorzocht.

V: Heeft de positie van een URL in een sitemap invloed op het gebruik?

Nee. De positie van een URL in de sitemap is waarschijnlijk niet van invloed op de manier waarop deze wordt gebruikt door zoekmachines.

V: Sommige pagina's in mijn site bestaan uit frames. Moet ik URL's voor framesets of URL's voor inhoud van frames opnemen?

Vermeld beide URL's

V: Kan ik mijn sitemaps comprimeren tot een zip-bestand of moet het een gzip-bestand zijn?

Gebruik gzip om uw sitemaps te comprimeren. Uw sitemap mag niet groter zijn dan 50 MB (52,428,800 bytes), ongeacht of deze gecomprimeerd is.

V: Wordt de rangschikking van mijn pagina's in de zoekresultaten gewijzigd op basis van de waarde voor 'priority' in de XML-sitemap?

De aanwijzing 'priority' in uw sitemap geeft alleen het belang aan van een bepaalde URL in relatie tot andere URL's op uw eigen site en heeft geen effect op de positie van uw pagina's in de zoekresultaten.

V: Is er een XML-schema waartegen ik mijn XML-sitemap kan valideren?

Ja. Een XML-schema is beschikbaar voor sitemapbestanden op http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd en een schema voor sitemap-indexbestanden is beschikbaar op http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd. U kunt ook meer informatie bekijken over het valideren van uw sitemap.

V: Wat moet ik doen als ik een andere vraag heb over het gebruik van het protocol of het verzenden van een sitemap?

Raadpleeg de documentatie van de zoekmachine voor meer informatie over het verzenden en gebruiken van sitemaps.

Terug naar boven

Laatste update: 21 november 2016