Vanlige spørsmål

Hvordan skriver jeg webadresser i Sitemap-områdekartet?

Har det noe å si hvilken tegnkodingsmetode jeg bruker til å generere Sitemap-filer?

Hvordan angir jeg tid?

Hvordan beregner jeg lastmod-dato?

Hvor plasserer jeg områdekartet mitt?

Hvor stort kan områdekartet mitt være?

Webområdet mitt har millioner av webadresser. Kan jeg sende inn bare de som er endret nylig?

Hva gjør jeg etter at jeg har opprettet områdekartet mitt?

Må webadresser i områdekartet angis i fullstendig form?

Webområdet mitt har både "http"- og "https"-versjoner av webadresser. Må jeg føre opp begge to?

Webadressene på webområdet mitt har økt-IDer i seg. Må jeg fjerne disse?

Påvirker plasseringen til en webadresse i et områdekart bruken av adressen?

Noen av sidene på webområdet mitt bruker rammer. Skal jeg inkludere webadressene i rammesettene eller webadressene i rammeinnholdet?

Kan jeg komprimere områdekartene mine i zip-format, eller må formatet være gzip?

Vil "priority"-tipset i områdekartet i XML-format endre på rangeringen av sidene i søkeresultatene?

Finnes det et XML-skjema som jeg kan validere mitt områdekart i XML-format mot?

Hva om jeg har et annet spørsmål om bruk av protokollen eller innsending av områdekart?


Q: Hvordan skriver jeg webadresser i områdekartet?

Som med alle XML-filer må alle dataverdier (inkludert webadresser) inneholde omgåelseskoder for følgende tegn: og-tegn (&), enkelt anførselstegn ('), dobbelt anførselstegn ("), mindre enn (<) og større enn (>). Du må også påse at alle webadresser følger RFC-3986-standarden for URIer, RFC-3987-standarden for IRIer og XML-standarden. Hvis du bruker et skript til å generere webadressene dine, kan du vanligvis bruke webadresseomgåelse som del av dette skriptet. Du må fremdeles bruke enhetsomgåelse på dem. Eksempelvis vil følgende Python-skript enhetsomgå http://www.eksempel.no/view?widget=3&count>2

$ python
Python 2.2.2 (#1, Feb 24 2003, 19:13:11)  
>>> import xml.sax.saxutils
>>> xml.sax.saxutils.escape("http://www.example.com/view?widget=3&count>2")

Webadressen som eksempelet ovenfor resulterer i, er:

http://www.example.com/view?widget=3&amp;count&gt;2

Spørsmål: Har det noe å si hvilken tegnkodingsmetode jeg bruker til å generere Sitemap-filer?

Ja. Sitemap-filene dine må bruke UTF-8-koding.

Spørsmål: Hvordan angir jeg tid?

Bruk W3C Datetime-koding for lastmod-tidsstempler og alle andre datoer og klokkeslett i denne protokollen. For eksempel 2004-09-22T14:12:14+00:00.

Med denne kodingen kan du utelate klokkeslettdelen av ISO8601-formatet. Det er for eksempel gyldig å bruke 2004-09-22. Hvis det imidlertid stadig skjer endringer på webområdet, anbefales det at du tar med klokkeslettet, slik at robotsøkeprogrammene får mer fullstendig informasjon om webområdet.

Spørsmål: Hvordan beregner jeg lastmod-dato?

For statiske filer er dette den faktiske datoen for filoppdateringen. Du kan bruke date-kommandoen i UNIX til å finne denne datoen:

$ date --iso-8601=seconds -u -r /home/foo/www/bar.html
>> 2004-10-26T08:56:39+00:00

For mange dynamiske webadresser kan du på enkel måte beregne lastmod-dato basert på når de underliggende dataene ble endret, eller ved å bruke et anslag basert på periodiske oppdateringer (hvis det er aktuelt). Selv bruk av omtrentlig dato eller tidsstempel kan hjelpe robotsøkeprogrammene til å unngå å gjennomsøke webadresser som ikke er endret. Dette vil redusere kravene til båndbredde og prosessorytelse for webservere.

Spørsmål: Hvor plasserer jeg områdekartet mitt?

Du anbefales på det sterkeste å plassere områdekartet i rotkatalogen på HTML-serveren, det vil si at du plasserer det på http://eksempel.no/sitemap.xml.

I enkelte situasjoner kan det hende du vil opprette ulike områdekart for ulike baner på webområdet ditt — for eksempel hvis sikkerhetstillatelser i organisasjonen fordeler skrivetilgangen til ulike kataloger uten forbindelse.

Vi antar at hvis du har tillatelse til å laste opp http://eksempel.no/path/sitemap.xml, har du også tillatelse til å rapportere metadata under http://eksempel.no/path/.

Alle webadressene som er oppført i områdekartet, må være plassert på samme vert som områdekartet. Hvis områdekartet for eksempel er plassert på http://www.eksempel.no/sitemap.xml, kan det ikke inkludere webadresser fra http://underdomene.eksempel.no. Hvis områdekartet for eksempel er plassert på http://www.eksempel.no/myfolder/sitemap.xml, kan det ikke inkludere webadresser fra http://www.eksempel.no.

Tilbake til toppen

Spørsmål: Hvor stort kan områdekartet mitt være?

Webområdekart kan ikke være større enn 50 MB (52 428 800 byte) og kan inneholde maksimalt 50 000 webadresser. Disse begrensningene er med på å sikre at webserveren ikke overbelastes av å formidle svært store filer. Det betyr at hvis webområdet ditt inneholder mer enn 50 000 webadresser, eller hvis områdekartet er større enn 50 MB, må du opprette flere Sitemap-filer og bruke en Sitemap-indeksfil. Du bør bruke en Sitemap-indeksfil selv om du har et lite webområde, men planlegger å øke til mer enn 50 000 webadresser eller en filstørrelse på 50 MB. En Sitemap-indeksfil kan inneholde opptil 50 000 områdekart, og må ikke være større enn 50 MB (52 428 800 byte). Du kan også bruke gzip til å komprimere områdekartene dine.

Spørsmål: Webområdet mitt har flere titalls millioner webadresser. Kan jeg sende inn bare de som er endret nylig?

Du kan føre opp webadresser som endres ofte, i et mindre antall områdekart og deretter bruke lastmod-koden i Sitemap-indeksfilen for å identifisere disse Sitemap-filene. Deretter kan søkemotorer gjennomgå bare de endrede områdekartene trinnvist.

Spørsmål: Hva gjør jeg etter at jeg har opprettet områdekartet mitt?

Når du har opprettet områdekartet ditt, kan du informere søkemotorer om det ved å sende det direkte til dem, pinge dem eller legge til plasseringen av områdekartet til robots.txt-filen.

Spørsmål: Må webadresser i områdekartet angis i fullstendig form?

Ja. Du må ta med protokollen (for eksempel http) i webadressen. Du må også ta med en etterfølgende skråstrek i webadressen hvis webserveren krever det. For eksempel er http://www.eksempel.no/ en gyldig webadresse for et områdekart, mens www.eksempel.no ikke er det.

Spørsmål: Webområdet mitt har både "http"- og "https"-versjoner av webadresser. Må jeg føre opp begge to?

Nei. Bare før opp én versjon av en webadresse i dine områdekart. Hvis du tar med flere versjoner av webadressene, kan det føre til ufullstendig gjennomgang av webområdet ditt.

Spørsmål: Webadressene på webområdet mitt har økt-IDer i seg. Må jeg fjerne disse?

Ja. Hvis du tar med økt-IDer i webadressene, kan det føre til ufullstendig og overflødig gjennomgang av webområdet ditt.

Spørsmål: Påvirker plasseringen til en webadresse i et områdekart bruken av adressen?

Nei. Plasseringen til en webadresse i Sitemap-områdekartet har sannsynligvis ingen innvirkning på hvordan den brukes eller vurderes av søkemotorer.

Spørsmål: Noen av sidene på webområdet mitt bruker rammer. Skal jeg inkludere webadressene i rammesettene eller webadressene i rammeinnholdet?

Ta med begge webadressene.

Spørsmål: Kan jeg komprimere områdekartene mine i zip-format, eller må formatet være gzip?

Bruk gzip til å komprimere webområdekartene dine. Husk at webområdekartet ditt ikke kan være større enn 50 MB (52 428 800 byte), enten det er komprimert eller ikke.

Spørsmål: Vil "priority"-tipset i områdekartet i XML-format endre på rangeringen av sidene i søkeresultatene?

"Prioriteten" i webområdekartet viser bare hvor viktig én enkelt webadresse er i forhold til andre webadresser på webområdet ditt, og har ingen påvirkning på rangeringen av sidene dine i søkeresultatene.

Spørsmål: Finnes det et XML-skjema som jeg kan validere mitt områdekart i XML-format mot?

Ja. Et XML-skjema for Sitemap-filer er tilgjengelig på http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd, og et skjema for Sitemap-indeksfiler er tilgjengelig på http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd. Du kan også lese mer om hvordan du validerer områdekartet.

Spørsmål: Hva om jeg har et annet spørsmål om bruk av protokollen eller innsending av områdekart?

Du finner mer informasjon om innsending og bruk av områdekart i dokumentasjonen til hver enkelt søkemotor.

Tilbake til toppen

Sist oppdatert: 21. november 2016