Vanliga frågor

Hur återger jag webbadresser i webbplatskartan?

Spelar det någon roll vilken teckenkodningsmetod jag använder för att skapa mina webbplatskartfiler?

Hur anger jag tiden?

Hur beräknar jag datum för senaste ändring?

Var ska jag placera webbplatskartan?

Hur stor kan webbplatskartan vara?

Min webbplats har miljontals webbadresser. Kan jag skicka enbart dem som nyligen har ändrats?

Vad ska jag göra när jag har skapat min webbplatskarta?

Måste webbadresser i webbplatskartan specificeras fullständigt?

Min webbplats har både "http-" och "https-"versioner av webbadresser. Måste jag ange båda?

Webbadresserna på min webbplats innehåller sessions-id:n. Måste jag ta bort dem?

Påverkar en webbadress position i webbplatskartan dess användning?

Vissa sidor på min webbplats använder ramar. Ska jag inkludera ramuppsättningarnas eller raminnehållens webbadresser?

Kan jag zippa mina webbplatskartor eller måste de gzippas?

Kommer "prioritetstipset" i XML-webbplatskartan att ändra rankningen av mina sidor i sökresultaten?

Finns det ett XML-schema som jag kan utvärdera min XML-webbplatskarta mot?

Vad ska jag göra om jag har fler frågor om hur man använder protokollet eller lägger upp en webbplatskarta?


F: Hur återger jag webbadresser i webbplatskartan?

Som med alla XML-filer måste alla datavärden (inklusive webbadresser) använda ersättningskoder för följande tecken: et-tecken (&), enkla citattecken ('), dubbla citattecken ("), mindre än (<) och större än (>). Du bör även se till att alla webbadresser följer RFC-3986-standarden för URI, RFC-3987-standarden för IRI och XML-standarden. Om du använder ett skript för att generera webbadresser kan du vanligtvis ersätta dessa adresser som en del av detta skript. Du måste fortfarande ersätta kodningen för dem. Följande pythonskript ersätter exempelvis kodningen http://www.exempel.com/view?widget=3&count>2

$ python
Python 2.2.2 (#1, Feb 24 2003, 19:13:11)  
>>> import xml.sax.saxutils
>>> xml.sax.saxutils.escape("http://www.example.com/view?widget=3&count>2")

Webbadressen från exemplet ovan är:

http://www.example.com/view?widget=3&amp;count&gt;2

F: Spelar det någon roll vilken teckenkodningsmetod jag använder för att skapa mina webbplatskartfiler?

Ja. Webbplatskartfilerna måste använda kodning för UTF-8.

F: Hur anger jag tiden?

Använd W3C Datetime-kodningen för lastmod-tidstämplar och alla andra datum och tider i detta protokoll. Till exempel 2004-09-22T14:12:14+00:00.

Med denna kodning kan du utelämna tidsdelen i ISO8601-formatet, exempelvis är även 2004-09-22 giltigt. Om webbplatsen ändras regelbundet uppmanas du dock att inkludera tidsdelen så att sökrobotarna har mer fullständig information om din webbplats.

F: Hur beräknar jag datum för senaste ändring?

För statiska filer är det här det faktiska datumet för filuppdatering. Du kan använda datumkommandot i UNIX för att få fram detta datum:

$ date --iso-8601=seconds -u -r /home/foo/www/bar.html
>> 2004-10-26T08:56:39+00:00

För många dynamiska webbadresser kan du enkelt beräkna datumet för den senaste ändringen baserat på när den underliggande informationen ändrades, eller genom att använda en uppskattning som baseras på regelbundna uppdateringar (om möjligt). Ett ungefärligt datum eller en ungefärlig tidsstämpel kan hjälpa sökrobotar att undvika genomsökning av webbadresser som inte har ändrats. Detta minskar kraven på bandbredd och processorkapacitet på webbservrarna.

F: Var ska jag placera webbplatskartan?

Vi rekommenderar att du placerar din webbplatskarta i rotkatalogen på HTML-servern, d.v.s placerar den på http://exempel.com/sitemap.xml.

I vissa situationer kanske du vill skapa olika webbplatskartor för olika vägar på webbplatsen, exempelvis om säkerhetsbehörigheter i din organisation kategoriserar skrivåtkomst till olika kataloger.

Vi förutsätter att om du har behörighet att lägga upp http://exempel.com/path/sitemap.xml har du även behörighet att rapportera metadata under http://exempel.com/path/.

Alla webbadresser i webbplatskartan måste finnas hos samma värd som webbplatskartan. Om webbplatskartan exempelvis finns på http://www.exempel.com/sitemap.xml kan den inte innehålla webbadresser från http://underdomän.exempel.com. Om webbplatskartan finns på http://www.exempel.com/minmapp/sitemap.xml kan den inte innehålla webbadresser från http://www.exempel.com.

Överst

F: Hur stor kan webbplatskartan vara?

Webbplatskartor får inte vara större än 50 MB (52 428 800 byte) och får innehålla högst 50 000 webbadresser. Gränsvärdena bidrar till att säkerställa att webbservern inte överbelastas på grund av att den skickar mycket stora filer. Om webbplatsen innehåller fler än 50 000 webbadresser eller om webbplatskartan är större än 50 MB, måste du därför skapa flera webbplatskartfiler och använda en indexfil för webbplatskartor. Du bör använda en indexfil för webbplatskartor även om du har en liten webbplats men planerar att skaffa dig fler än 50 000 webbadresser eller tror att filen blir större än 50 MB. Indexfiler för webbplatskartor kan innehålla högst 50 000 webbplatskartor och får inte vara större än 50 MB (52 428 800 byte). Du kan även komprimera webbplatskartorna med gzip.

F: Min webbplats har miljontals webbadresser Kan jag skicka bara de som nyligen har ändrats?

Du kan ange webbadresser som ofta ändras i ett mindre antal webbplatskartor och sedan använda taggen lastmod i din indexfil för webbplatskarta för att identifiera dessa webbplatskartfiler. Sökmotorerna kan sedan inkrementellt genomsöka endast de webbplatskartor som ändrats.

F: Vad ska jag göra när jag har skapat min webbplatskarta?

När du har skapat en webbplatskarta kan du göra sökmotorerna medvetna om den genom att skicka den direkt till dem, genom att pinga dem eller genom att lägga till adressen till webbplatskartan i robots.txt-filen.

F: Måste webbadresser i webbplatskartan specificeras fullständigt?

Ja. Du måste inkludera protokollet (till exempel http) i din webbadress. Du måste även inkludera ett snedstreck i webbadressen om webbservern kräver det. http://www.exempel.com/ är till exempel en giltig webbadress för en webbplatskarta, men det är inte www.exempel.com.

F: Min webbplats har både "http-" och "https-"versioner av webbadresser. Måste jag ange båda?

Nej. Ange endast en version av webbadresserna i dina webbplatskartor. Om du anger flera adressversioner kan det leda till en ofullständig genomsökning av din webbplats.

F: Webbadresserna på min webbplats innehåller sessions-id:n. Måste jag ta bort dem?

Ja. Om du anger sessions-id:n i webbadresserna kan det leda till ofullständig och överflödig genomsökning av din webbplats.

F: Påverkar en webbadress position i webbplatskartan dess användning?

Nej. Placeringen av en webbadress i webbplatskartan har förmodligen ingen inverkan på hur den används eller uppfattas av sökmotorer.

F: Vissa sidor på min webbplats använder ramar. Ska jag inkludera ramuppsättningarnas eller raminnehållens webbadresser?

Ange båda webbadresserna.

F: Kan jag zippa mina webbplatskartor eller måste de gzippas?

Komprimera webbplatskartorna med gzip. Tänk på att webbplatskartan får vara högst 50 MB (52 428 800 byte) stor, vare sig den är komprimerad eller inte.

F: Kommer "prioritetstipset" i XML-webbplatskartan att ändra rankningen av mina sidor i sökresultat?

Tipset ”priority” i webbplatskartan anger endast betydelsen av en speciell webbadress i förhållande till andra webbadresser på din egen webbplats och påverkar inte dina sidors rangordning i sökresultaten.

F: Finns det ett XML-schema som jag kan utvärdera min XML-webbplatskarta mot?

Ja. Det finns ett XML-schema för webbplatskartfiler på adressen http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd och ett schema för indexfiler för webbplatskartor på adressen http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd. Du kan även läsa mer om att verifiera din webbplatskarta.

F: Vad ska jag göra om jag har fler frågor om hur man använder protokollet eller lägger upp en webbplatskarta?

Mer information om hur du lägger upp och använder webbplatskartor finns i dokumentationen till den aktuella sökmotorn.

Överst

Senast uppdaterad: 21 november 2016